Author Archives: admin

SƠN KẺ VẠCH GIAO THÔNG – AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2021

Năm 2021 được coi là năm an toàn giao thông của Việt Nam với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông”. Vấn đề thực thi đúng pháp luật về an toàn giao thông chúng ta cần phải hiểu biết về các […]


0914811117